Kites ry myöntää tutkimusapurahan

Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites ry aikoo myöntää tutkimusapurahan. Apurahan suuruus on 20 000 EUR.

Kites ry:llä, Helsingin yliopistolla ja Turun yliopistolla on yhteinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kerätä kaksikielistä tekstiaineistoa kielillä suomi-suomenruotsi, kehittää konekäännin näiden kielten välille käyttäen mainittua kaksikielistä aineistoa ja kehittää menetelmiä kaksikielisten tekstiaineistojen automaattiseen keräämiseen ja käsittelyyn. Kerätty aineisto, konekäännin ja mahdolliset muut tulokset julkaistaan yleiseen käyttöön. Kaksikielisen aineiston kerääminen on olennaista jatkotutkimuksen kannalta. Nykyään lähes kaikki kielitieteellinen tutkimus perustuu laskennallisiin menetelmiin, ts. laskentaan tietokoneilla. Menetelmien käyttämiseksi tarvitaan kaksikielistä aineistoa, jota ei tällä hetkellä suomenruotsille ole. Suomenruotsin nykyaikainen kielitieteellinen tutkimus ei siis ole mahdollista ilman tässä projektissa kerättävää aineistoa. Tutkimus on siis tieteellisesti ja kultuurisesti erittäin tärkeä.

Tutkimusprojekti on jaettu osiin, ja nyt Kites etsii pätevää tutkijaa toteuttamaan oman osuutensa projektista. Tätä tarkoitusta varten Kites aikoo myöntää tutkimusapurahan, arvoltaan 20 000 EUR.   Apuraha myönnetään tutkimusprojektin vaatimukset täyttävälle tutkijalle. Apurahan saaja tulee tekemään tutkimusta Kites:in päättämän henkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Tutkimus on mielellään osa väitöskirjaa tai siihen liittyviä opintoja. Tutkimuksen tarkkaa rajausta ei ole vielä tehty vaan se sovitaan tarkemmin Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa yhdessä apurahan saajan kanssa. Kites:in osuus painottunee aineiston keräämiseen ja käsittelyyn.

Apuraha myönnetään sellaiselle henkilölle, joka ei ole työsuhteessa Kites:iin, Helsingin yliopistoon tai Turun yliopistoon. Apuraha on sidottu ko. tutkimusprojektiin osallistumiseen. Apurahan myöntämisen ehtona on, että verottaja toteaa ko. apurahan verottomaksi. Apuraha voidaan jättää myöntämättä.

Kites pyrkii toiminnassaan edustamaan koko kielialan asiaa kokonaisuutena. Kites: in jäsenistössä ovat on edustettuina yliopistot, yritykset ja yksittäiset henkilöt. Kites järjestää vuosittain koko alan päätapahtuman Suomessa, "Kites symposiumin". Kites järjestää myös ilmaisia tilaisuuksia alaan liittyen, esim. konekääntämiseen ja tulkkaukseen liittyviä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan sähköpostitse Niko  Papulalle (niko.papula@multilizer.com, p. 050-58 69 145), joka myös antaa lisätietoja tutkimusprojektista ja muista apurahaan liittyvistä asioista. Hakemusten määräpäivä on 15.8.2018. Hakuaikaa voidaan jatkaa. Hakemuksessa on mainittava:

  • luettelo julkaisuista
  • esittely asiaan liittyvästä työkokemuksesta, erityiseti tehdystä tutkimustyöstä
  • aikataluluarvio huomioiden apurahan suuruus, ts. karkea budjetti ml. aikatauluarvio, aloitusajankohta ja mahdolliset työvälinehankinnat yms.

Tiedotus

Päätöksistä ja mahdollisista muutoksista yms. tiedotetaan osoitteessa http://lcf.fi/teemaryhmaet/kites-ry-myoentaeae-tutkimusapurahan.